Загальна інформація

Пріоритетні напрямки:
  • Хімічні джерела струму
  • Гальванотехніка
  • Захист металів від корозії
  • Електрохімічні сенсори
  • Електрохімія та споріднені технології
Важливі дати:

20 квітня 2017 – кінець он-лайн реєстрації

28 квітня 2017 – кінець подачі статей на рецензування Оргкомітетом

18 травня 2017 – реєстрація учасників та відкриття конференції

19 травня 2017 – закриття конференції

Форма участі:
  • Пленарна (15 хв.) або усна доповідь
  • Постерна презентація (А1 – книжна орієнтація).
  • Дистанційна участь*

*тільки в разі абсолютної неможливості особистої участі автори по узгодженню з Оргкомітетом можуть надіслати постер (формат А1) для роздруківки на місці, а також вийти на зв’язок по СКАЙПу (логін <v_barsukov>) під час поcтерної сесії для відповіді на можливі запитання

Автори кращих презентацій будуть нагороджені Оргкомітетом

Реквізити оплати для українських учасників:

Київський національний університет технологій та дизайну, р/р 31252228103551, МФО 820172, Банк ДКСУ, ЄДРПОУ 02070890.
Призначення платежу:  Оргвнесок конференції «ISE_Students» від …(Прізвище Ім’я учасника)

Скан-копію квитанції обов’язково надіслати на електронну адресу Оргкомітету конференції !!!

Оргвнесок:
  • Для учасників з України – 300 грн;
  • Для учасників з інших країн – 10 EUR;

  *Примітка: організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком колективної монографії, презентації (в разі дистанційної участі), кава-брейку та обіду 18 травня.

 

Робочі мови конференції: англійська, українська